Tips angående takavvattning

Inte lika roligt att prata om som inredning och dekorationer, men äger du ett hus är det är viktigare och något som ska prioriteras innan du väljer soffa och tapeter. Du borde ha stenkoll på takavvattningen för att säkra taket och fasaden får vattenskador. 

Lutningen

En av de viktiga delarna med hängrännorna är att lutningen måste vara korrekt. Du vill inte ha stillastående vatten i rännorna eftersom de kommer att rosta. Lutningen ska gärna vara mellan 3-5 mm per meter. Det betyder att hängrännan kommer att se sned ut. Har du en väldigt lång fasad kan lutningen bli så kraftig att hängrännan att fotbrädan inte räcker till. När fasaden är längre än 7 meter rekommenderas det att du ha lutningen från mitten och ut så du får två stuprör i vardera ände av fasaden. Även själva hängrännan måste luta ut från fasaden. Om det kommer ett skyfall och hängrännan blir full, ska vattnet stjälpa över på den yttre sidan för att skydda fasaden ytterligare.

Nytt system

Om dina hängrännor och stuprör är gamla med rostskador kan det vara dags att byta ut dem. Falsat har system i olika kulörer i deras system kan anpassas efter takets lutning. Det finns ställbara krokar som du kan ställa i för att hängrännan ska hänga bra på fotbrädan och luta bort från fasaden. Du kan välja att köpa hängrännor och stuprör i samma kulör som knutar och fotbräda, vilket är det vanliga. Eller så kan du köpa varianter som är helt utan färg för att få en kontrast eller för att följa originalet på äldre hus. Prata gärna med professionella innan du köper ny takavvattning, det brukar alltid vara något steg eller produkt som man har missat.